top of page
Zwarte Zwaan Producties

Wij ontwikkelen en bevorderen kunstuitingen in welke vorm dan ook. Theater, muziek, dans, beeldende kunst, nieuwe media – voor alles zijn wij in.
 

Onze motivatie is zowel artistiek als maatschappelijk, hetgeen voor ons een vanzelfsprekende eenheid vormt.

Wij willen vooral bijdragen aan de diversiteit van het culturele aanbod in de regio met inspirerende projecten.


Daarbij richten we ons op het vraagstuk van de duurzame kunstervaring.
Talentontwikkeling, uitwisseling en verbinding van meerdere disciplines, leeftijden en achtergronden spelen een hoofdrol.


Niet in de eerste plaats trendy of modieus, maar de dieper gevoelde gedachte en emotie van zowel makers, deelnemers als publiek. En waar een ieder zich in kan herkennen.
 

Met onze projecten willen we kansen bieden aan makers, deelnemers en publiek.

Denk aan:

>  professionele makers uitnodigen hun ideeën en visie uit te werken
>  ervaringsplek bieden aan kunstvakstudenten
>  werken en kennis laten nemen van andere werkwijzen en invalshoeken
 dan de eigen discipline
>  deelnemers kans bieden hun talenten optimaal te ontwikkelen
>  ruimte geven aan de ontwikkeling van jonge talenten
>  nieuwe context en samenwerking bieden aan professionals en 
deelnemers uit meerdere disciplines
>  samenwerken met culturele partners

 

Met onze voorstellingen richten wij ons op een breed publiek, van welke leeftijd of achtergrond dan ook.

Per project kan de focus op bepaalde doelgroepen verschillen.

We hanteren nadrukkelijk de stelling: iedereen is welkom!

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page